dymek

Lekarz weterynarii

- Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (2001r)
– Pracę zaczął w Klinice Weterynaryjnej Elwet w W-wie,gdzie pracował 2 lata
– Od 2004r związany z Kliniką „VETKA”
– Systematycznie pogłębia wiedzę na temat chorób wewnętrznych,uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach weterynaryjnych. Szczególnym zainteresowaniem zawodowym Doktora jest dermatologia i cytologia
– Współpracuje ściśle z lekarzami specjalistami w tej dziedzinie,co zapewnia kompleksowe i w pełni skoordynowane leczenie zwierząt
– Wolny czas dzieli między rodzinę a zamiłowanie do wszelkiego sprzętu