Zachęcamy do pomocy wszystkich tych, którym los bezdomnych psów nie jest obojętny.
Dzięki Państwa bezinteresownemu wsparciu możemy o wiele więcej!

Można nam pomagać na wielu płaszczyznach:
wspomóc nas finansowo poprzez wpłatę datku na nasze konto;
przekazać dary rzeczowe;
zostać wolontariuszem w schronisku;
zostać wirtualnym opiekunem;
wrzucić coś do puszki lub umieścić jedną z naszych puszek w jakimś miejscu;
mówić o nas, zachęcając innych do adopcji psa ze schroniska;
przekazać swój 1% podatku na rzecz Fundacji Przyjaciele Braci Mniejszych;
zbierać plastikowe nakrętki;
kupić coś w naszym sklepiku.

Każdy może znaleźć najlepszą dla siebie opcję pomocy i dzięki temu poczuć, że robi coś dla dobra innych. Dla dobra stworzeń, które są zależne od nas.

WARTO POMAGAĆ!