JAK ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM

Wolontariuszem może zostać każdy, kto:

  • kocha zwierzęta i chce się nimi opiekować;
  • chce nieodpłatnie pracować na ich rzecz;
  • ukończył 16 lat i przedłoży pisemną zgodę rodziców lub opiekunów;
  • nie cierpi na alergię na sierść zwierząt.

Zadania wolontariusza:

  • wyprowadzanie na spacery wyznaczonych psów na smyczach;
  • czesanie psów;
  • sprzątnie boksów i pomieszczeń dla zwierząt;
  • mycie misek dla zwierząt.

 

ZASADY WOLONTARIATU

 1. Na tere nie Schroniska mogą przebywać osoby, które ukończyły 18 lat. Jeśli nie jesteś jeszcze pełnoletni, a ukończyłeś 16 lat, zobowiązany jesteś do przedstawienia pisemnej zgody od rodziców lub opiekunów prawnych. Osoby młodsze mogą przebywać na terenie Schroniska tylko pod opieką rodziców i opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność.

2. Przebywając na terenie Schroniska bierzesz pełną odpowiedzialność za swoje działania i ewentualne szkody, które mogą powstać z Twojej winy.

3. Ponieważ świadomie decydujesz się na kontakt ze zwierzętami rezygnujesz z wszelkich roszczeń wobec właściciela schroniska w przypadku nieszczęśliwych zajść lub zdarzeń (pogryzienia).

4. Osobom odwiedzającym Schronisko kategorycznie zabrania się samowolnego wchodzenia do boksów, w którym znajdują się zwierzęta.

5. Na terenie Schroniska nie krzycz, unikaj gwałtownych ruchów – to stresuje zwierzęta.

6. Nie śmieć.

7. Odnoś wszystkie przedmioty (narzędzia, smycze, itd.) z powrotem na miejsce pobrania.

8. Przychodząc do Schroniska podpisz się na liście obecności.

9. Osoby nieprzestrzegające regulaminu oraz niestosujące się do poleceń zarządzającego, a także dopuszczające się zachowań rażąco sprzecznych z zasadami bezpieczeństwa lub naruszające porządek prawny zostaną wyproszone z terenu Schroniska.

 

WYPROWADZANIE PSÓW NA SPACER

1. Realnie oceniaj swoje możliwości! Otwarcie powiedź o swoich ograniczeniach/wątpliwościach i razem z pracownikiem Schroniska wybierzcie psy, które będziesz wyprowadzał na spacer. Nie szarżuj! Pamiętaj –  spacer ma być przyjemnością zarówno dla Ciebie, jak i Twojego podopiecznego!

2. Jeśli nie masz doświadczenia z psami strachliwymi, nadpobudliwymi, nieumiejącymi chodzić na smyczy, poinformuj o tym.

3. Zachowaj bezpieczny odstęp przy mijaniu się z innymi psami.

4. Nie pozwól psu podchodzić do krat, za którymi są inne psy.

5. Dokładnie zamykaj wszystkie furtki i bramy.

6. Obserwuj wyprowadzanego psa. Jeśli coś Cię zaniepokoi w jego wyglądzie i/lub zachowaniu, zgłoś to!

7. W Schronisku zabranie się dokarmiania psów! Nie ma w naszym Schronisku psów chudych. Jeśli zaniepokoi Cię wygląd jakiegoś psa, nie działaj na własną rękę-zgłoś problem!

8. Ewentualne podawanie smakołyków powinieneś uzgodnić – pies może być chory i/lub na specjalnej diecie i nawet „smaczki” mogą mu zaszkodzić.

9. Smakołyki dawaj psu podczas socjalizacji/szkolenia w nagrodę –  jako bodziec motywujący. Nie przesadź z ilością smakołyków!. Zbyt duża ilość może być niezdrowa dla psa.

10. Unikaj gwałtownych gestów! Niektóre psy potrzebują więcej czasu żeby nam zaufać. Przy psach nigdy nie robimy niczego na siłę.

11. Na spacerze nie podchodź do osób z psami z innych boksów.

12. Bądź czujny- obserwuj swojego psa i okolicę.

13. Jeśli chcesz wyczesać psa po spacerze weź ze sobą nie tylko szczotkę ale i torbę na sierść.

14. Po zakończonym spacerze smycze i obroże odnieś z miejsca ich pobrania, sprawdź czy pies ma wodę w misce.