Ogromne podziękowania dla:
*Zespołu Neo i dla „naszego” Wafla za przekazanie nagrody wygranej w konkursie w programie „Przygarnij mnie”
*Firmy Mars i Bayer za ufundowanie nagrody w postaci karmy i vouchera na środki przeciwpchelne.
DZIĘKUJEMY!