SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

Informuję, że na podstawie pozwolenia nr 45/2012 z dnia 11 października 2012

została przeprowadzona zbiórka publiczna, która odbyła się od dnia 14.07.2013 do dnia 01.08.2013.

Cel zbiórki: Operacja i leczenie suczki Abi

1. Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie: 1324,61 zł, wg poniższych form

zbiórki publicznej:

-wpłaty na konto w kwocie 1324,61 zł,

-datki do puszek kwestarskich w kwocie: 0 zł,

-sprzedaż przedmiotów i usług, w kwocie 0 zł.

2. Rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze: karma i podkłady higieniczne

3. Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki: 0 zł,

4. Suma zebranych ofiar pomniejszona o wskazane koszty: 1324,61 zł

5. Podział dochodów ze zbiórki publicznej, w ramach poszczególnych celów z wymienieniem

wykonanych zadań:

a) cel: operacja i opieka lekarska 250,00 zł

b) cel: 3 słoiczki kremu do smarowania rany: 450,00 zł

c) cel: antybiotyki i leki: 214,34 zł

d) cel: karma: 68,00 zł

Razem wydane: 982,34 zł

Reszta pieniędzy, czyli 342,27 zł przeznaczona zostanie na zakup karmy dla podopiecznych w Schronisku w Nowym Dworze Mazowieckim

Dodaj komentarz

Twój adres mailowy nie będzie opublikowany. Required fields are marked *

Możesz użyć tagów HTML i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

wyczyść formularzWyślij