SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

 

Informuję, że na podstawie pozwolenia nr 45/2012 z dnia 11 października 2012

została przeprowadzona zbiórka publiczna, która odbyła się od dnia 05.11.2012 do dnia 15.03.2013.

Cel zbiórki: Operacja Florka

 

1. Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie: 775,00 zł, wg poniższych form

zbiórki publicznej:

-wpłaty na konto w kwocie 775,00 zł,

-datki do puszek kwestarskich w kwocie: 0 zł,

-sprzedaż przedmiotów i usług, w kwocie 0 zł.

2. Rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze:0

3. Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki: 0 zł,

4. Suma zebranych ofiar pomniejszona o wskazane koszty: 775,00 zł

5. Podział dochodów ze zbiórki publicznej, w ramach poszczególnych celów z wymienieniem

wykonanych zadań:

a) cel: operacja chirurgiczna psa Florka 775,00 zł

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres mailowy nie będzie opublikowany. Required fields are marked *

Możesz użyć tagów HTML i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

wyczyść formularzWyślij