Serdeczne podziękowania dla sklepu zoologicznego „Bokser” w Warszawie za pomoc udzieloną naszym podopiecznym w tym bardzo trudnym czasie.
Dziękujemy również Panu Mateuszowi, który przywiózł dary do schroniska.

https://www.facebook.com/Sklep-zoologiczny-Bokser-Warszawa-UlZamieniecka-78wej%C5%9Bcie-od-UlGdeckiej-1793335434276293/