Gorące podziękowania dla wolontariuszy z Animal Rescue Polska: Dawida, Ingi, Emilii, Marysi i Dominika. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i pomoc przy pracach porządkowych na terenie schroniska.