SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

Informuję, że na podstawie pozwolenia nr 392/2013 z dnia 15 października 2013

została przeprowadzona zbiórka publiczna, która odbyła się od dnia 18.04.2014 do dnia 11.06.2014.

Cel zbiórki: Leczenie i karma Łapek

1. Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie: 3008,00 zł, wg poniższych form

zbiórki publicznej:

-wpłaty na konto w kwocie 3008,00 zł,

2. Rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze:0

3. Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki: 0 zł,

4. Suma zebranych ofiar pomniejszona o wskazane koszty: 0,00 zł

5. Podział dochodów ze zbiórki publicznej, w ramach poszczególnych celów z wymienieniem

wykonanych zadań:
a) cel: operacja Łapka (faktura 44/2014) 1080,00,00 zł
b) cel: prześwietlenie i leki (faktura 46/2014) 300,00 zł
c) cel: II operacja (faktura 59/2014) 600,00 zł

d)cel: karma Łapek (faktura 336/05/2014) 117,00 zł

Razem: 2097,00 zł              

Pozostało 911,00 zł. Przeksięgowujemy to na zapłatę za wybiegi zewnętrzne dla psów (faktura 24/05/14 na kwotę 6150,00 zł)

Dodaj komentarz

Twój adres mailowy nie będzie opublikowany. Required fields are marked *

Możesz użyć tagów HTML i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

wyczyść formularzWyślij