Ogromne podziękowania dla Auto Świat Classic za zebranie na rzecz naszych podopiecznych 1200,51 zł podczas targów Retro Motor Show! Zebrane pieniądze wykorzystamy zgodnie z życzeniem!