SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

Informuję, że na podstawie pozwolenia nr 392/2013 z dnia 15 października 2013

została przeprowadzona zbiórka publiczna, która odbyła się od dnia 28.11.2013 do dnia 30.05.2014.

Cel zbiórki: Bonetti

1. Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie: 938,00 zł, wg poniższych form

zbiórki publicznej:

-wpłaty na konto w kwocie 938,00 zł,

2. Rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze:0

3. Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki: 0 zł,

4. Suma zebranych ofiar pomniejszona o wskazane koszty: 0,00 zł

5. Podział dochodów ze zbiórki publicznej, w ramach poszczególnych celów z wymienieniem

wykonanych zadań:
a) cel: 120,00 zł badania krwi
b) cel: karma: 795,00 zł

Dodaj komentarz

Twój adres mailowy nie będzie opublikowany. Required fields are marked *

Możesz użyć tagów HTML i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

wyczyść formularzWyślij