W imieniu naszych podopiecznych serdecznie dziękujemy

Szymonowi Baranowskiemu

Pani Oldze Dyżakowskiej

Panu Rafałowi Trzebińskiemu

za podarowanie bud, karmy oraz innych potrzebnych rzeczy.