Ogromne podziękowania dla
Zespołu Szkół nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim
za dary dla psów, za wizytę w schronisku i wygłaskanie podopiecznego Biszkopta