Ogromne podziękowania kierujemy w stronę Rodziny Rędzia za przygotowanie terenu pod plac zabaw. Dziękujemy, że możemy zawsze na Was liczyć!