Gorące podziękowania dla Uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 225 w Warszawie za zbiórkę darów dla schroniskowych zwierzaków. Dziękujemy za Wasze wielkie serca, wrażliwe na potrzeby naszych podopiecznych.