W dniu wczorajszym w ramach wolontariatu Pracownicy firmy Matterkind i Kinesso odwiedzili naszych podopiecznych. Dziękujemy za przywiezione dary, pomoc w pracach porządkowych oraz mile spędzony czas z pieskami.