Dziękujemy firmie G3 Loyalty & Lottery Solutions z Warszawy, która część dochodu ze swoich projektów regularnie przeznacza na wpieranie naszego schroniska. Wspólnie ze swoimi klientami starają się sprawić aby otaczający nas świat był chociaż trochę lepszy. DZIĘKUJEMY !

https://www.g3.com.pl/