GORĄCE PODZIĘKOWANIA DLA P. KARINY CHMIEL, KTÓREJ SUNIA BETKA BRAŁA UDZIAŁ W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM NA ZDJĘCIE ROKU – ZAJĘŁA IV MIEJSCE I SWOJĄ NAGRODĘ PRZEKAZAŁA NA RZECZ NASZYCH PODOPIECZNYCH.
DZIEWCZYNY JESTEŚCIE KOCHANE !!!