Bardzo dziękujemy

Pani Ewie i Panu Piotrowi Szmyd

za dary dla naszych podopiecznych, które zebrali podczas ceremonii ślubnej. Młodej Parze życzymy dużo miłości!