SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

Informuję, że na podstawie pozwolenia nr 392/2013 z dnia 15 października 2013

została przeprowadzona zbiórka publiczna, która odbyła się 20.09.2014 w Ratuszu Miejskim w Legionowie

1. Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie: 5.460,60 zł, wg poniższych form

zbiórki publicznej:

-wpłaty na konto w kwocie 0,00 zł,

-datki do puszek kwestarskich w kwocie: 5.460,60zł,

2. Rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze: 0

3. Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki: 0 zł,

4. Suma zebranych ofiar pomniejszona o wskazane koszty: 0,00 zł

5. Podział dochodów ze zbiórki publicznej, w ramach poszczególnych celów z wymienieniem

wykonanych zadań:
a) cel: zapłata za grzejniki
5.460,60zł (faktura 4381/0/14 na kwotę 9.703,33 zł)

Dodaj komentarz

Twój adres mailowy nie będzie opublikowany. Required fields are marked *

Możesz użyć tagów HTML i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

wyczyść formularzWyślij