W związku z tym, że mamy obowiązek publikować nasze sprawozdania finansowe na stronie internetowej Fundacji informujemy, że wszystkie sprawozdania finansowe znajdują się na stronie MPiPS – Departament Pożytku Publicznego pod linkiem : http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ wystarczy wpisać nasz numer KRS: 0000372116.