SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

Informuję, że na podstawie pozwolenia nr 392/2013 z dnia 15 października 2013

została przeprowadzona zbiórka publiczna, która odbyła się od dnia 18.02.2014 do dnia 19.04.2014.

Cel zbiórki: Leczenie i karma Stokrotka

1. Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie: 4.460,00 zł, wg poniższych form

zbiórki publicznej:

-wpłaty na konto w kwocie 4.460,00 zł,

2. Rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze:0

3. Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki: 0 zł,

4. Suma zebranych ofiar pomniejszona o wskazane koszty: 0,00 zł

5. Podział dochodów ze zbiórki publicznej, w ramach poszczególnych celów z wymienieniem

wykonanych zadań:
a) cel: operacja Stokrotki (faktura 6/2/2014) 804,00 zł
b) cel: kontrolne zdjęcie złamanej kończyny/ zrost prawidłowy. Usunięcie gwoździ, zamknięcie rany. (faktura 5/4/2014) 348,00 zł
c) cel: karma: 300,00 zł

Kwota 3.008,00 zł za zgodą Państwa przechodzi na psiaka o imieniu Łapek.

Dodaj komentarz

Twój adres mailowy nie będzie opublikowany. Required fields are marked *

Możesz użyć tagów HTML i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

wyczyść formularzWyślij