Gorące podziękowania dla Społeczności Szkoły Podstawowej Nr 341 w Warszawie za pomoc bezdomnym zwierzakom. W szczególności dziękujemy Uczennicom klasy 8 A: Hani, Nataszy i Karolinie za organizację zbiórki i dostarczenie darów do schroniska.