Wiersz Pana Witolda Hassa „zarobił ” na licytacji dla psiaków 150 zł.
Panie Witku ogromnie dziękujemy za piękny wiersz!