Bardzo serdecznie dziękujemy
firmie GSK Services GSK Commerciale
za wizytę w naszym schronisku
oraz wspaniałe dary dla naszych podopiecznych.

Super inicjatywa ! Dziękujemy za poświęcony czas i otwartość na potrzeby naszych braci mniejszych !