Wielkie podziękowania kierujemy w stronę

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Nowym Dworze Mazowieckim

za przekazanie na rzecz naszego schroniska darowizny w kwocie 2.000 zł.

Ogromnie dziękujemy!