Ogromne podziękowania dla dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, a w szczególności dla
uczniów Bemowskich szkół i Bemowskich przedszkolaków, za zorganizowanie zbiórki darów dla naszych podopiecznych!