W dniu 28.10.2021 trafiły do schroniska dwa pieski z terenu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą. Są to młode kundelki, suczka i piesek, prawdopodobnie rodzeństwo. Psiaki zostały przywiezione do nas przez osobę, która znalazła pieski, ponieważ urzędnicy Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą nie są zainteresowani pomocą bezdomnym zwierzętom. Miasto i Gmina podpisała umowę z naszym schroniskiem na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z ich terenu w 2021 roku. Niestety Urząd nie zgłasza do nas żadnych zwierząt, a sygnały o bezdomnych psach docierają do nas od Mieszkańców Miasta i Gminy. Nie wiemy co dalej dzieje z tymi zwierzakami, czy została im udzielona pomoc, gdzie przebywają ? Prosimy Mieszkańców Czerwińska nad Wisłą, którym nie jest obojętny los naszych Braci Mniejszych o monitorowanie dalszych losów znalezionych zwierząt, zgłaszanych do Urzędu i o ewentualny kontakt ze schroniskiem ( tel. 506-403-514 ), gdy coś budzi Państwa wątpliwości lub niepokój.