Gorące podziękowania dla Pracowników Elanco za zbiórkę darów dla schroniskowych zwierzaków. Dziękujemy za Wasze wielkie serca, wrażliwe na potrzeby Braci Mniejszych.