Podziękowanie

dla

Uczniów i Nauczycieli Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza

za zbiórkę darów dla naszych podopiecznych