Dziękujemy
MARS POLSKA
za dary dla naszych podopiecznych!