Ogromnie dziękujemy

PRACOWNIKOM FIRMY EDC,

którzy odwiedzili naszych podopiecznych w sobotę, przywieźli dla nich dary i pomagali na terenie schroniska!