SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

Informuję, że na podstawie pozwolenia nr 45/2012 z dnia 11 października 2012 Fundacja Przyjaciele Braci Mniejszych z siedzibą w Jabłonnie, ul. Modlińska 107 b

przeprowadziła zbiórkę publiczną.

Zbiórka publiczna odbyła się od dnia 11.10.2012 do dnia 30.09.2013

Cel zbiórki:

*niesienie pomocy porzuconym i pokrzywdzonym zwierzętom,

*zapewnienie naszym podopiecznym właściwej opieki weterynaryjnej poprzez zakup leków, środków higienicznych, środków na odpchlenie, operacje, kastracje, sterylizacje,

*zapewnienie bezdomnym zwierzętom odpowiednich warunków do życia poprzez zakup bud, legowisk, karmy,

*organizowanie schroniska poprzez zakup środków odkażających, materiałów budowlanych.

1. Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie: 60.676,73 zł, wg poniższych form

zbiórki publicznej:

-wpłaty na konto w kwocie: 41.471,48 zł

*775,00 zł zbiórka Florek

*175,00 zł zbiórka Badi

*727,00 zł zbiórka Lilka

*1.183,00 zł zbiórka Dafi

*1.324,61 zł zbiórka Abi

*5.576,67 zł zbiórka Yorki

*akcja Kup Pustaka na domek dla psiaka: 17.377,20 zł

*Wirtualna adopcja: 9.965,00 zł

*darowizny: 4.368,00 zł

datki do puszek kwestarskich w kwocie: 11.385,25 zł,

-sprzedaż przedmiotów i usług, w kwocie: 7.820,00 zł.

*11 kubków z logo fundacji po 25,00 zł = 275,00 zł

*26 smyczy z logo fundacji po 10,00 zł = 260,00 zł

*7 breloków z logo fundacji po 5,00 zł = 35,00 zł

*290 kalendarzy po 25 zł = 7.250,00 zł

2.Rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze:

*karma sucha: 1032 kg

*karma mokra w puszkach: 102 sztuki po 1 kg, 15 sztuk po 40 dag

*48 misek

*1 kaganiec

*152 kołder

*89 koce

*12 swetrów

*14 ręczników

*9 poduszek

* 62 kg makaronu

* 14 g ryżu

*4 smycze

*9 szczotek do czesania

*4 dywany

*18 zabawek gumowych

3. Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki: 2.161,61 zł,

*ulotki reklamowe i banner  z logo Fundacji Przyjaciele Braci Mniejszych w kwocie  271,21zł,

*legitymacje dla  pracowników Fundacji Przyjaciele Braci Mniejszych, żeby można było przeprowadzić zbiórkę w kwocie 70,40 zł,

*honorarium dla muzyków Kasi Kowalskiej w kwocie 1.700,00 zł

*obsługa konta: 120,00 zl

4. Suma zebranych ofiar pomniejszona o wskazane koszty: 58.515,12 zł

5. Podział dochodów ze zbiórki publicznej, w ramach poszczególnych celów z wymienieniem

wykonanych zadań:

a) Pieniądze: 58.515,12 zł:

*775,00 zł- Operacja Florka

*120,00 zł – Badi karma

*55,00 zł – Badi artykuły higieniczne

*562,00 zł – Lilka operacja

*165,00 zł – Lilka rehabilitacja

*1.183,00 zł – Dafi operacja

*8.171,00 zł – więźba dachowa w pawilonie

*250,00 zł – opieka lekarska Abi

*450,00 zł – 3 słoiczki kremu dla Abi

*214,34 zł – leki Abi

*68,00 zł – karma Abi

*1.450,00 zł – Zabiegi pielęgnacyjne Yorki

*600.00 zł. – zakup karmy dla Yorków

*3.500,00 zł – opieka lekarska Yorki

*717,37 zł- zakup wagi platformowej weterynaryjnej 300 kg 52×95 cm

*29.969,41 zł – zakup materiałów budowlanych na pokrycie dachu

*9.245,00 zł zakup karmy dla psów (Wirtualna adopcja)

*1.020,00 zł – makaron

b) Dary rzeczowe:

*cel: wykarmienie bezdomnych zwierząt: karma sucha, karma w puszkach, makaron, ryż, miski

*cel: zapewnienie psom warunków do spania: koce, kołdry, poduszki, swetry, pościel, ręczniki, dywany

*cel: bezpieczeństwo psa: kaganiec

*cel: zapewnienie psom warunków do wyjścia na spacer: smycze

*cel: pielęgnacja psów: szczotki

*cel: zabawa psów: zabawki gumowe