Sprawozdanie ze zbiórki publicznej przeprowadzonej

przez Fundację Przyjaciele Braci Mniejszych

w dniu 2 czerwca 2012 r.

Fundacja Przyjaciele Braci Mniejszych  z siedzibą w Jabłonnie, ul. Modlińska 107B, 05-110 Jabłonna, informuje o zakończeniu w dniu 2 czerwca 2012 roku zbiórki publicznej przeprowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji  wydanej przez Prezydenta Miasta Legionowo.

Zbiórkę przeprowadzono na terenie organizowanej Imprezy plenerowej XXXIII Dni Legionowa, na placu przy ulicy Siwińskiego w Legionowie w formie dobrowolnych datków, zbieranych za pomocą skrzynki, zamieszczonej przy stoisku Fundacji oraz w formie Sprzedaży kalendarza Fundacji Przyjaciele Braci Mniejszych na 2012 rok w cenie 15 zł za sztukę.

W wyniku zbiórki zgromadzono:

ü 136,20 zł ofiar pieniężnych

ü 15,00 zł ze Sprzedaży przedmiotów

W załączeniu protokół z przeliczenia zawartości skarbon i dochodów ze Sprzedaży (załącznik nr 1).

Całkowity dochód w formie pieniężnej z przeprowadzonej zbiórki wyniósł: 151,20 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden złotych 20/100) i został wydany na pokrycie kosztów szczepień 3 psów będących pod opieką Fundacji.

Publiczne ogłoszenie o wynikach przeprowadzonej zbiórki umieszczone zostanie na stronie internetowej Fundacji www.fundacjapsom.pl oraz w ogłoszeniu prasowym gazety ToiOwo.

Materiały do posłania i ocieplenia budy

ü 2 sztuki mleka w proszku dla kota

ü 1 książeczka szczepień

ü Obcinacz do pazurów zwierząt

Dary zostały przekazane do schroniska w Nowym Dworze Mazowieckim.

Publiczne ogłoszenie o wynikach przeprowadzonej zbiórki umieszczone zostanie na stronie internetowej Fundacji www.fundacjapsom.pl oraz w ogłoszeniu prasowym w gazecie ToiOwo