Ogromnie dziękujemy

Firmie KPMG Poland

za wizytę w naszym schronisku

oraz wspaniałe dary dla naszych podopiecznych.

Wspaniała inicjatywa oraz mile spędzony czas!